Norges største e-læringsportal innen merkantile fag

 

Under finner du våre sist oppdaterte artikler.

Krav til en Key Account ManagerÅ utvikle og beholde relasjoner til nøkkelkundene er en utfordrende og kontinuerlig prosess. En nøkkelkunde har verdi ut over det rent økonomiske, og må derfor behandles på e...
Hva er Key Account Management?Key Account Management (KAM) er i utgangspunktet en stillingsbeskrivelse for personer som jobber med bedriftens viktigste kunder.
Styring og kontroll ved salgsledelseEn gjennomgang av de vanligste styring- og kontroll systemene og ledelsesformene for salgsorganisasjonen.
SelgermotivasjonHvordan motiverer selgerne? I denne artikkelen går jeg igjennom hvilken motivasjonsteorier som fnnnes på dette området.
Design av salgsdistriktForskning viser at dersom en selger er fornøyd med sitt «revir», så gjør han også en god jobb.
Hvordan bli en "superselger"?Å være en dyktig selger har lite med medfødte egenskaper å gjøre. Å være en dyktig selger er først og fremst et spørsmål om å ha viljen til å trene, trene og atter tren...
Salgsopplæring og salgstreningMange bedrifter gjennomfører salgskurs og trener sine ansatte til å bli flinkere i jobben sin, men kun en fjerdedel av disse ser faktiske forbedringer i salgsresultatet
Rekruttering av selgereHva bør man legge vekt på når selgere skal rekrutteres? I denne artikkelen ser jeg nærmere på nettopp dette.
BelønningInnsatsen og effektiviteten er det som fører til belønning. Med belønning mener man kompensasjon og incentiver, og her finnes det mange muligheter.
Hvorfor presterer noen selgere bedre enn andre?For å kunne svare på det spørsmålet må man se på hva det er som driver gode og dårlige individuelle prestasjoner innenfor salg.
Krav til "Superselgeren" | Kjennskap til egen organisasjonSelgeren er virksomhetens ansikt utad mot markedet og kundene. Det er derfor avgjørende viktig at de gir potensielle og eksisterende kunder det korrekte førsteinntrykket av virks...
Krav til "Superselgeren" | Trening og salgsteknikkEn gjennomgang av hva som skiller klinten fra hveten, nemlig selgerens kunnskap om bruk av ulike former for salgteknikker i ulike situasjoner for å vinne salget.
Krav til "Superselgeren" | KompetansekravEn gjennomgang av hva som kreves av deg for å bli en super-selger. Hvilke egenskaper kreves og hva må du kunne?
Krav til "Superselgeren" | Demografiske egenskaperEn rekke studier og egenerfaring tilsier at det er en rekke demografiske egenskaper som har betydning for selgerens sjanse til å utvikle seg til å bli en superselger eller ikke.
Krav til "Superselgeren" | Personlighet og holdningerØnsker du å bli en super-selger kreves det ikke bare at du har den rette merkantile bakgrunnen og at du har lært deg alle grunnleggende salgteknikker som du daglig trener på å...
"Superselgeren" | Hva kjennetegner dem og hvordan bli en?Erfaring tilsier at man blir en dyktig selger hvis man på en god måte klarer å kombinere fire ulike roller, og bruke dem etter situasjon.
Hva gjør "superselgeren" ?Effektive selgere bruker mer tid på salgsaktive arbeidsoppgaver enn gjennomsnitts selgeren. De har mindre død tid, mindre reisetid og færre arbeidsoppgaver som stjeler tid fra p...
Krav til "Superselgeren" | RolleforståelseRolleforståelse er en sammensatt variabel som omfatter såvel egen oppfatning av selgerrollen som alt det man får kommunisert fra andre.
Revurdering av planeneFør planene godkjennes av selgeren selv, bør de gjennomgå en kritisk vurdering fra selgeren side:
Eksisterende kunderSiden det er viktigere å holde på eksisterende kunder enn å skaffe nye, vil normalt de eksisterende kundene utgjør størsteandelen av salgsbudsjettet.
Kunder i bearbeidelse (Prospects)Prospect er kunder som trenger mer innsats enn de eksisterende for å få en ordre. Imidlertid bør disse prioriteres, da de kan ha større potensiale enn de faste kundene.
Ikke bearbeidede kunderFor å få disse kundeemnene til å bli eksisterende kunder kreves det normalt stor salgsinnsats. Det er derfor man har begynt å prioritere innsatsen mot å holde på eksisterende...
Salgsorganisasjonen og selgerens aktivitetsplanMens årsbudsjettet angir salgsmålet, angir aktivitetsplanen hvordan salgsmålet skal nås
KontrollrutinerKontrollrutiner
Kontroll og evaluering av planen og strategienFor å avdekke forbedringsområdene og velge de riktige virkemidlene må alle ledd av strategien og planen kvalitetssikres kontinuerlig gjennom avviksanslyser.

Håndbok i Studieteknikk
Introduksjon til organisasjon og ledelse